ERICA & SAMUELE Giappone LISTA CHIUSA

posted in: Liste Nozze | 0

Tour GIAPPONE + mare ISHIGAKI

 

18 giugno – 04 luglio 2019

Itinerario: TOKYO – YOKOHAMA – HAKONE Monte Fuji – KANAZAWA – KYOTO – MIYAJIMA – OSAKA – ISHIGAKI ISLAND – OSAKA